FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Vilka fördelar finns med att använda sig av factoring?

Factoring har under de senaste åren blivit en allt vanligare finansieringsmetod, men varför? Vilka är fördelarna?

Framförallt på grund av att man på ett smidigt sätt både kan få ett avsevärt mycket snabbare kassaflöde, säkra sina fordringar men även en stor avlastning rent administrativt.

Man slipper både själva distributionen men även den tidsförödande uppföljningen av varje enskild faktura, vilket annars är väldigt tidskrävande och bygger på att man måste finna tid till att kontinuerligt sköta själva uppföljningen.

Denna tid som man sällan har som småföretagare.

När bör man då fundera på att använda sig av Factoring?
• Då man inte har tillräckligt god likviditet för att betala sina kostnader i form av leverantörsfakturor, löner etc.
• Om man kan öka sitt företags tillväxt genom att godkänna längre betalningstider mot sina kunder/samarbetspartners.
• Man vill förbättra sina nyckeltal i balansräkningen och därav få en högre kreditvärdighet.
• Man är dålig på att kolla av kreditvärdigheten på sina potentiella kunder och vill skydda sig mot kundförluster.
Detta är bara några exempel till varför man bör använda sig av factoring.

Kategorier
Produkt
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå