FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Såhär undviker du tvist kring upphovsrätt

Vi på Freja Partner har stort fokus på att arbeta proaktivt och hjälper våra kunder att undvika problem i framtiden. För att skydda dig mot tråkiga situationer kring upphovsrätt gäller det även här att arbeta proaktivt och göra vissa åtgärder innan problemet riskerar att uppstå. Som vi skrivit om här tidigare skyddas ett verk automatiskt när det skapas om det uppnår så kallad verkshöjd. I vissa fall, till exempel vid samarbete mellan två parter kan det ändå vara svårt att bevisa vem som äger upphovsrätten och en tvist kan uppstå.

Hur gör man för att tydliggöra vad som är överenskommet om en tvist skulle uppstå?

Man bör ingå ett skriftligt avtal. Var part bör erhålla ett exemplar av avtalet vilket i sin tur bör undertecknas och dateras. Detta resulterar i att parterna får full insikt i vad som överenskommits.

 

Om man är upphovsman till en produkt och till exempel ska ingå ett samarbete, vilka faktorer bör man tänka igenom innan?

Man bör först inventera vilka immateriella tillgångar man har i form av till exempel upphovsrättsskyddat material.  Sedan bör man överväga på vilka sätt man vill reglera användande av dessa immateriella tillgångar. Det kan till exempel vara regler rörande hur varumärke får användas, hur marknadsföring inom samarbetet skall ske och på vilket sätt olika produktnamn får användas. Det blir även viktigt att bestämma vilka påföljder som skall aktualiseras vid brott mot regleringen.

 

Bör man som arbetsgivare vara försiktig om man anställer till exempel en designer och kommer att använda dennes verk?

Vilken rätt som övergår på arbetsgivaren genom anställningsförhållandet och vilken rätt som behållits av den anställde upphovsmannen är inte förtydligat i lag i annat fall än för datorprogram. Med anledning av detta kan det vara viktigt att i anställningsavtal eller genom annat avtal reglera frågan om vem som skall äga den ekonomiska upphovsrätten till material som skapas inom ramen för en anställning.

Kategorier
Månadens Tema Nyhet
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå