FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

3 frågor till Freja

Vad innebär det att vara framtidens juristbyrå? Ett av våra fokus på Freja Partner är att göra juridiken lättillgänglig. Juridik ska inte vara dyrt, krångligt eller något som bara är privilegierat vissa företag. Vi tycker att små som stora företag ska ha tillgång till professionell hjälp inom företagsjuridik.

Vi har en smart prissättning som gör att alla får råd, i dubbel bemärkelse. Vi tycker också att det är viktigt att prata MED våra kunder, inte TILL våra kunder. Juridik kan vara svårt att sätta sig in i men vi arbetar med att vara tydliga och få dig som kund att känna dig delaktig och insatt i hur arbetet går tillväga.

 

En funktion vi erbjuder för att göra juridik lättillgängligt är att du enkelt kan skicka in en fråga inom företagsjuridik via vår hemsida och få svar inom 48 timmar. Att fråga Freja är kostnadsfritt och enkelt. Är det någonting inom din verksamhet som du gått och funderat över det senaste? Ta hjälp av en jurist och ställ din fråga till oss. Det kan handla om alltifrån att skriva avtal, obetalda fakturor eller oeniga delägare. Vi kommer såklart att göra vår bästa för att ge dig svar på din fråga utifrån den information som vi fått. Testa oss! Tänk på att det endast är frågor inom företagsjuridik som vi kan svara på.

 

 

Många av er har redan ställt er fråga till Freja. Ibland har vi kunnat ge er konkreta svar, ibland visat er i en riktning som är bra att gå i den aktuella frågan. Så här kan frågorna till exempel se ut:

 

FRÅGA: Hej. Jag och tre vänner har grundat ett aktiebolag. Vi äger en fjärdedel av aktierna vardera. Vi hade behövt reglera hur det ska gå till om någon vill sälja sina aktier i bolaget. Hur kan man göra det?

SVAR: Hej! Det är möjligt att reglera hur aktier får överlåtas genom att upprätta ett aktieägaravtal, aktieägarna emellan. I ett sådant avtal kan ni reglera bland annat hur bolaget skall styras, vilka rättigheter och skyldigheter ni har i egenskap av aktieägare, hur aktier får överlåtas samt vad som händer vid avtalsbrott.

 

FRÅGA: Hej. Mitt bolag sålde en receptionsdisk till ett annat bolag. Det blev ett fel hos oss och ytbehandlingen är inte den som har beställts. Köparen håller inne en del av betalningen nu och påstår att denne kommer att betala först om vi avhjälper felet. Får man göra så?

SVAR: Hej! Till att börja med kan konstateras att Köplagen (1990:931) blir tillämplig då köpet rör lös egendom som har överlåtits från ett bolag till ett annat. Om det är så att varan är felaktig och om felet inte beror på köparen får köparen göra påföljder gällande. Köparen får bland annat kräva att säljaren rättar till felet utan kostnad för köparen, om det kan ske utan orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om köparen har krav på grund av att varan är felaktig får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

 

FRÅGA: Hej. Vi tillverkar brandskyddsutrustning och skall nu börja samarbeta med en återförsäljare i norra Sverige som skall sälja våra produkter. Behöver vi upprätta ett avtal?

SVAR: Hej! Avtal är inte ett lagstadgat krav men ni kan med fördel reglera ert samarbete i ett Återförsäljaravtal. Det mesta, från krav på försäljningsvolymer, lagerhållning, reklamationsansvar, exklusivitet till användning av varumärke, avtalstid och marknadsföring kan regleras i ett sådant avtal. Ett sådant avtal utgör en trygghet för både er och er återförsäljare och bidrar till att konkretisera vilka skyldigheter och rättigheter parterna har.

 

Tveka inte att ta hjälp om du bär på en juridisk fråga! Klicka här för att komma till formuläret för att fråga Freja.

Kategorier
Nyhet
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå