FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Tips från juristen – Generationsskifte

Vår jurist George Jansizian har stor erfarenhet av generationsskifte och har hjälpt många av våra kunder i frågan. Det kan handla om ett företag, en fastighet eller annan egendom som ska lämnas över till nästa generation. Det är några saker som är viktiga att tänka på i ett generationsskifte, och det finns tillvägagångssätt som gör processen enklare. Här delar George med sig av många bra tankar.

Vad är viktigt att tänka på i ett generationsskifte?

Det finns många viktiga delar att bearbeta i ett generationsskifte, men något av det viktigaste är att veta vad överlåtarna vill för att försöka få deras önskemål att fungera med övertagarens möjligheter. Det är inte alltid dessa två pusselbitar går ihop eftersom överlåtelseobjektets värde, finansieringsmöjligheter, syskonkompensation, samt andra juridiska regelverk kan utgöra hinder för hur överlåtaren vill att generationsskiftet ska hanteras. Men det viktiga är att påbörja processen nu, det vill säga medan man lever eftersom överlåtaren inte vet utfallet när denne inte längre lever. Ett generationsskifte utgör därför en konkret möjlighet att bestämma över skiftet av ens egendom under sin livstid och därmed undvika risker kring en framtida arvstvist

 

Hur går man tillväga när det är dags att lämna över sitt företag till nästa generation?

Mitt första steg är alltid att träffa överlåtarna innan jag samlar resterande delen av familjen. Det är viktigt att involvera alla och att alla får komma till tals. Det förekommer att den tilltänkta övertagaren inte alltid är den som i slutändan tar över företaget eller fastigheten. Ofta har överlåtarna en bestämd bild av vem som är intresserad av att ingå i ett generationsskifte, vilket leder till att de inte har vidgat sina vyer. Den tilltänka övertagaren behöver inte alltid vara den mest lämpliga.

 

Det viktiga, och detta poängterar jag främst av juridiska skäl men också av känslomässiga skäl för parterna, det är att det blir rättvist. Som min gamla juristchef och mentor inom generationsskifte en gång sa, ”den absoluta rättvisan, den är väldigt svår att uppnå, men vi jurister kan se till att parterna kommer så nära den absoluta rättvisan som det bara går.”

Tre snabba tips

  • Inventera vad parterna vill åstadkomma med generationsskiftet och se till att anlita en duktig jurist som kan leda processen framåt.
  • Upprätta en PM (pro memoria) för att utvärdera vad alla parter vill och hur de ska nå sitt gemensamma mål.
  • Värdera bolaget, fastigheten eller det objekt som ska överlåtas och kom ihåg, den tilltänka övertagaren är inte alltid den som är bäst lämpad. Det är viktigt att anlita en ekonomisk rådgivare för att utreda finansieringsmöjligheter med mera.
Kategorier
Medarbetare Nyhet Tjänster
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå