FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Månadens tema: Upphovsrätt

Amir är en av juristerna här på Freja Partner och vi har frågat honom om upphovsrätt. Upphovsrätten kan beröra många verksamhetsområden och det finns ingen utförlig lista på vad som skyddas, utan sammanfattat är det intellektuella prestationer som är tillräckligt originella. Nedan ger oss Amir svar på några frågeställningar. Om du också har en fråga kring upphovsrätt så fråga Freja.

Vad är upphovsrätt?
Upphovsrätt är ensamrätten till en intellektuell prestation och delas upp i två delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen kan förbjuda andra från att framställa exemplar av det upphovsrättsskyddade verket eller från att göra det tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att nämnas när någon förfogar över verket. Den innebär också att andra inte får använda verket i kränkande sammanhang eller ändra verket på ett kränkande sätt. De ekonomiska rättigheterna går att överlåta medan den ideella rätten kan avstås, men inte överlåtas.

 

Hur uppkommer skyddet?
Det krävs ingen registrering utan skyddet uppkommer automatiskt när verket skapats. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt och uppnår så kallad verkshöjd. Detta är en bedömningsfråga och måste avgöras i varje enskilt fall. Vid en sådan bedömning kan bedömaren fråga sig om två personer hade kunnat skapa detta verk helt oberoende av varandra. Om svaret är ja är det inte troligt att verket uppnått verkshöjd.

 

Vad kan skyddas och vad händer vid intrång?
Upphovsrätt kan skydda allt från musik, text och film till byggnadskonst, datorprogram och fotografi. Det finns ingen uttömmande lista på vad som kan vara skyddat. Vid brott mot upphovsrätten finns sanktioner som böter, fängelse, förbud i kombination med vite och förstörelse av produkter. Rättighetshavaren har även rätt till skälig ersättning för användandet av verket.

Kategorier
Månadens Tema
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå