FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Senaste nytt från våra jurister!

Idag presenterar vi en glimt från vardagen hos vår jurister. Vi hjälpte en av våra klienter i ett tvistemål gällande utebliven betalning.

Vår klient är ett litet företag i Jämtland inom montering och demontering av ställningar. Ett annat bolag brukar med jämna mellanrum hyra vår klients montörer för hjälp med ställningarna på byggen. Villkoren för uppdragen har alltid varit att vår klients kund bekostar logi och resor för uthyrd personal och att vår klient debiterar på löpande räkning.

 

Efter utställda fakturor som vår klient debiterat efter utförda arbeten har vår klients kund bestridit dessa och angett att personalen inte har utfört arbetet på skälig tid. Detta bestridande skedde samtidigt som bolaget som vår klient har samarbete med bytte VD. De höll inne en summa om totalt  över 150 000 kr gentemot vår klient. Ombud tillskrev oss och menade på att vi skulle kreditera fakturorna som vår klient skickat, samt förvänta oss ett skadeståndskrav från dem för all tid som enligt dem ”överdebiterats” tidigare.

 

Vi vidhöll vår inställning och skickade en färdig stämningsansökan till motpart där vi sa att i det fall motpart inte betalade skulle ansökan lämnas in till behörig tingsrätt. Motpart valde då att betala hela summan till vår klient utan att vi behövde vidta rättsliga åtgärder.

 

Sarah Hirschfeldt, jurist på Freja Partner: ”Vår kund är mycket lättad och nöjd. 150 000 kronor är väldigt mycket pengar, och för en småföretagare är det extremt mycket pengar. Nu hjälper vi vår klient så att liknande tvister inte ska uppstå”.

 

 

 

Slutet gott, allting gott!

 

Sara-Hirschfeldt

 

Sarah Hirshfeldt, jurist på Freja Partner

 

Kategorier
Nyhet
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå