FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

”Det är en lyx att vara ett företag behjälplig”

Företag, organistioner och försäkringsbolag över hela Sverige har sedan år 2003 tagit hjälp av juristen Niklas Borg. Han har tidigare arbetat utifrån en egen byrå, nära både större och mindre klienter. Nu är Niklas ansvarig för juridikavdelningen här på Freja Partner.

Du har stor erfarenhet inom juridik! Hur skulle du sammanfatta den?

I 15 år har jag arbetat med affärsjuridik och mina fokusområde är avtalsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt. Det har blivit mycket tvistehantering och processföring i domstol ligger mig varmt om hjärtat. När man arbetar så nära klienterna fungerar man som bolagets jurist, man blir ett bollplank i deras dagliga verksamhet. Jag har främst arbetat med ägarledda företag där jag ibland varit del av bolagets styrelse.

 

Vad är det som gör att det finns ett intresse från företag att ha en jurist delaktig i styrelsen?

Det proaktiva arbetet kommer in i bolagen och man kan preventivt motverka att problem uppstår. Som jurist i styrelsen var mitt arbete att så långt det är möjligt juridiskt säkerställa bolagets löpande verksamhet. Generellt är företagare väldigt bra på sin kärnverksamhet, men som företagare förväntas du även kunna en rad lagar och förordningar. Ingen kan allt och därför det blir en styrka för företaget att löpande ta hjälp av en jurist. Vi på Freja Partner arbetar oftast direkt med styrelsen eller VDn på de företag som är medlemmar hos oss.

 

Du har arbetat mycket proaktivt vilket också är ett av Freja Partners största fokus. Varför är det viktigt?

Det proaktiva tänket är det viktigaste vi jurister har. Vårt måtto är, ju snabbare vi blir arbetslösa, ju bättre är det för företagaren. Om en tvist skulle uppstå så är vårt jobb att lösa den så snart som möjligt. Har vi löpande tillsammans med företagaren gjort ett bra jobb kan vi snabbt ställa diagnos det vill säga identifiera tvisten och dess omfattning, för att så snabbt och smidigt som möjligt lösa denna.

 

Du är ansvarig för den juridiska avdelningen här på Freja Partner. Vilket mål arbetar du mot?

Målet är att vi jurister ska uppfattas som otroligt aktiva. Det gäller för oss att alltid finnas nära till hands, att vara lyhörda och tydliga i allt vi kommunicerar. Till exempel kan man som kund gjort fel och då är det viktigt att vi är tydliga mot kunden med vilken grund vi har att stå på och att vi inte har de bästa förutsättningarna. När vi har fått kunden att förstå kan vi jobba för bästa möjliga resultat.

Nu har vi delat upp oss jurister i kompetensgrupper där vi fokuserar på olika specialområden. Vi har en avtalsgrupp och en processgrupp för att ärendena lättare ska komma till en jurist med rätt kompentens. Våra medlemmar ska alltid få rätt hjälp när de hör av sig till oss. När nya ärende kommer in tittar vi på området och lägger ärendet till den jurist som är bäst lämpad för uppdraget.

Det är mycket som är ett lagarbete här på Freja Partner. Hur är det att arbeta som jurist här?

Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar tilsammans som ett lag, ”vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans”. Här får man arbeta med många olika frågor och man får chansen att djupdyka i olika ämne. Juridik handlar mycket om det, det måste finnas tid att gräva djupare och man får mycket frihet under ansvar här. Vi arbetar med alla typer av företag, det är ett brett spektrum och vi får lära oss väldigt mycket om andra verksamheter.

 

Freja Partner har ett nytänkande som är genomgående i hela verksamheten. Hur ser du att branschen och Freja Partner utvecklats de senaste åren?

Jag har alltid velat göra juridiken tillgänglig och det har vi på Freja Partner lyckats med. Priset för vårt biträde är mer än rimligt utan att vi gör avkall på kvalitén. Många företagare drar sig för att ta kontakt med en juristbyrå. Dels har det varit för dyrt och dels har man varit rädd för att ställa ”fel” frågor. Vi på Freja Partner vill att juridiken ska vara tillgänglig för varje företagare och vi skiljer oss på det sättet att vi har avdramatiserat juridik. Utöver att vi finns nära våra kunder pågår en ständig digitalisering.

Vi vill fortsatta göra juridiken tillgänglig för ”alla” företag och företagare. Vi arbetar prestigelöst och vi ska fortsätta att avdramatisera juridik så att fler företag förstår att det är enkelt att ta hjälp av en jurist. Om man tittar längre fram i tiden tror jag att mycket av de standaliserade avtalen finns i robotform av något slag. Sättet som man producerar avtal på kommer att vara förändrad om 10 år. Sedan kommer en del av juridiken att se likadan ut om 100 år som den gör nu.

 

Du har arbetat inom juridik länge. Vad är det du tycker är mest intressant med att vara jurist?

Jag tycker att mötet med kunden är det mest intressanta, och även att man har så stor möjlighet att påverka och säkerhetsställa kundens verksamhet. En jurists arbete kan verkligen göra skillnad. Det är en lyx att vara ett företag behjälplig. Sedan är det också ett väldigt varierande arbete att vara jurist. Man vet aldrig vad nästa fråga är, eller vad som kommer att komma här näst.

Kategorier
Medarbetare Nyhet
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå