FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Framgång med juridisk hjälp II

Ytterligare en kund inom entreprenadbranschen är nöjd med utgången i domstol efter vår hjälp. En domstolsprocess är sällan kortvarig och förhoppningarna kan sjunka med tiden, då är det skönt att få ett avslut som är över sina förväntningar.

Utebliven betalning

Det var detta som hände vår kund och utgången i domstolen blev att kunden fick tillbaka stor del av det belopp som yrkades. Vår kund hade uppfört en småhusentreprenad för en konsument och när arbetet var slutfört ville konsumenten inte betala den sista fakturan om ett relativt högt belopp och de menade att det även förelåg fel i entreprenaden. Då kopplades vi på Freja Partner in.

 

Rätt att åtgärda fel

Vi tog kontakt med konsumenten och bad att få komma och titta på vad som var fel i det aktuella huset som byggts av vår kund. Konsumenten vägrade och hävdade att de hade rätt till avdrag motsvarande den summa de innehöll och vår kund såg då ingen annan utväg än att stämma. Konsumenten företog ett antal besiktningar som visade på att det förelåg fel i entreprenaden men vår kund fortsatte att hävda sin rätt att avhjälpa.

 

Utfallet i tingsrätten

Utfallet av domen var att tingsrätten biföll vår kunds talan till en viss del och att vår kund faktiskt fick betalt för de arbeten som hade utförts. Tingsrätten kom fram till att konsumenten likväl hade rätt till ett prisavdrag men inte alls till det vida belopp som konsumenten krävde. Vår kund var mycket nöjd med utgången i målet men framförallt för att vi stod på oss och hävdade kundens rätt in i det sista. Att kunna hjälpa våra kunder till dessa typer av framgångar är det bästa med vårt arbete. Det känns alltid bra att kunna hjälpa de mindre och medelstora företagen som genom en traditionell juristbyrå kanske inte haft råd med denna typen av hjälp och biträde i domstol. 

Kategorier
Kundcase
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå