FRÅGA FREJA Ställ din juridiska fråga här. Kostnadsfritt svar inom 48h

Fem fallgropar för företagaren…

Som företagare får man ofta ha ögon i nacken. Freja hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna.

Uteblivna betalningar
Näst intill samtliga företagare vi kommer i kontakt med har eller har haft fakturor som ej har blivit betalda. Detta kan ha förödande konsekvenser för likviditet och utvecklingsmöjligheter. Freja hjälper dig att undvika denna fälla genom att tillhandahålla kreditupplysningar. Du får på så sätt en bra bild av din kunds eller leverantörs ekonomiska status och kan utifrån denna göra en tryggare bedömning av fortsatt samarbete. Skulle olyckan trots detta vara framme så hjälper vi dig med såväl inkasso som vidarelämnande till Kronofogden.

Bristfälliga avtal/muntliga avtal
Den i särklass vanligaste orsaken till att punkt tre finns med på den här listan. Olika uppfattningar mellan kund och leverantör om vad som skulle ingå i uppdraget stöter vi på och tampas med dygnets alla timmar. Det går inte att nog poängtera vikten av tydliga och tillförlitliga avtal. Freja ser över dina behov utifrån din verksamhet; vi rekommenderar, granskar, reviderar och skräddarsyr avtal av alla de slag.

Tvister
En tvist uppstår om två parter inte kommer överens, i företagsvärlden handlar detta nästan uteslutande om ekonomiska tvetydigheter och motstridigheter. Givetvis är det Frejas mål att lösa situationen så smidigt och så fördelaktigt för dig som möjligt innan rättslig process. I de fall detta inte lyckas så hjälper och företräder våra mycket kompetenta jurister dig hela vägen, från uppkomsten av tvisten till dess att ärendet avgörs i domstol.

Kompanjonsavtal
Gör er själva en tjänst genom att upprätta ett kompanjonsavtal! Det som gäller idag gäller inte alltid imorgon, av olika skäl. Livet förändras, människor förändras, förutsättningar förändras. Du vill inte vakna upp en dag och inse att den som tidigare kanske var din bästa vän, nu är din fiende. Och tro oss – sånt händer! Låt Freja hjälpa er att reglera villkoren, vem som får ta beslut, vem som äger vad, vilka roller som gäller, hur arbetsfördelningen ska se ut, hur aktiefördelningen sker och så vidare. Ert kompanjonsavtal är minst lika viktigt som en väl genomarbetad affärsplan!

Bluffakturor
Ingen vet hur mycket bluffakturor omsätter, men polisen räknar med att det rör sig om miljardbelopp varje år. Företagen som står bakom dessa sysslar ofta med en viss typ av skrämselpropaganda och hotar med såväl inkasso, Kronofogden som tingsrätt. Har du fått en faktura du inte känns vid så kontakta oss på Freja. Vi träder då in som ombud och begär ut avtal och underlag från det fakturerande bolaget. Kan sådant inte uppvisas så bestrider vi, och även här hjälper och företräder vid dig hela vägen till domstol om så skulle behövas.

Kategorier
Produkt
Författare

Freja Partner


Freja Partner - framtidens juristbyrå